Економска статистика

Економска статистика

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

1.880,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 1.690,00 дин.
Цена за иностране купце: 19,50 €
Број артикла: 0200
Каталошки подаци:
Шифра 0200
ИСБН 978-86-403-1473-2
Формат Меки повез, Б5
Број страна 391
Година издања 2017
Кратак садржај:

Књига је универзитетски уџбеник за предмет „Економска статистика“ на трећој години основних студија на Економском факултету у Београду, али је могу користити и сви они који су заинтересовани за основне концепте и методе мерења макроекономских појава из различитих области економске статистике, као што су: национални рачуни, јавне финансије, цене, тржиште рада, благостање становништва, платни биланс и финансијски сектор. Књига такође има за циљ да помогне свима онима који свакодневно користе индикаторе економске статистике да их боље разумеју, правилно употребљавају и адекватно протумаче њихово кретање – имајући у виду могућа ограничења методологије која је коришћена за њихово израчунавање. Књига је подељена у девет глава, тако да обухвата све основне области економске статистике. У прве две главе дефинисана је економска статистика и основни појмови статистичког система у оквиру кога се реализују задаци економске статистике. Статистика вредности производње и дохотка, као најважније области економске статистике, обрађена је у контексту система националних рачуна у глави 3. Остали статистички индикатори економске активности приказани су у оквиру статистике јавних финансија (глава 4), статистике екстерне макроекономске позиције (глава 8) и статистике финансијског сектора (глава 9). Статистички индикатори расподеле приказани су у оквиру статистике цена (глава 5) и статистике благостања становништва (глава 7), док је статистика тржишта рада приказана у глави 6. За сваку област економске статистике приказани су извори података и методологија која се користи за израчунавање одговарајућих макроекономских индикатора, а њихово кретање је илустровано подацима за Србију, земље Европске уније или ОЕЦД-а. Такође је дат резиме основних појмова, као и питања и задаци за вежбу.