Електронско пословање

Електронско пословање

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

Број артикла: 0088
Каталошки подаци:
Шифра 0088
ИСБН 978-86-403-1378-0
Формат Меки повез, Б5
Број страна 250
Година издања 2014
Кратак садржај:

Поред основних теоретских и практичних знања о електронском пословању, у уџбенику су посебно обрађени модели електронског пословања у трговини, банкарству, платном промету, маркетингу, осигурању, туризму и саобраћају. Материја је обрађена на основу савремене научно-стручне литературе и других актуелних извора, као и на основу искуства  аутора у пројектовању пословних информационих система и примени рачунара у пословању. Централно место заузимају: пословна примена рачунара, електронско пословање, електронска размене података по гранама делатности и економски потенцијали глобалних рачунарских мрежа. Проблематика електронског пословања обрађена је тако да читаоци добију актуелне информације о збивањима и трендовима коришћења савремене информационо-комуникационе технологије у пословним информационим системима.