Квантитативне технике у истраживању тржишта

Квантитативне технике у истраживању тржишта

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

990,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 900,00 дин.
Цена за иностране купце: 14,00 €
Број артикла: 1696
Каталошки подаци:
Шифра 1696
ИСБН 978-86-403-0967-7
Формат Меки повез, Б5
Број страна 270
Година издања 2009
Кратак садржај:

Ова књига је настала из жеље аутора да се, пре свега студентима Економског факултета у Београду, али, наравно и другим студентима економских и пословних студија, као и стручњацима који се баве истраживањем тржишта и маркетиншким истраживањима, приближи и олакша практична примена одређених квантитативних техника из ове области. Како је основна идеја у писању књиге била “овладати вештином практичног рада“, књига се може схватити и као приручник или водич за практичан рад. У основи нашег приступа у писању овог приручника лежи уверење да је за сваког истраживача-практичара у области истраживања тржишта битно да познаје следеће: 1) када се може применити одређена квантитативна техника; 2) како се спроводи одговарајућа процедура анализе и 3) како се интерпретирају добијени резултати. Из тих разлога посебно смо желели да при конципирању садржаја приручника пружимо што прецизније и илустративније одговоре на наведена питања. У књизи су изложени бројни примери за чије решавање је примењен статистички рачунарски пакет за друштвене науке СПСС (енгл. Statistical Package for Social Sciences). Данас постоји велики број софтверских алата за анализу података, који садрже мањи или већи број процедура за квантитативну анализу података. Наше опредељење да применимо СПСС рачунарски пакет било је условљено следећим чињеницама: 1) реч је о рачунарском пакету који има веома дугу традицију и широку примену, како у академским тако и у комерцијалним круговима, па се с правом може рећи да се ради о „златном стандарду“, посебно за област друштвених наука; 2) програм је релативно једноставан за примену, јер захтева базично познавање рада уз примену рачунара и веома лако се комбинује са применом других програмских алата; 3) Економски факултет у Београду поседују лиценцу за коришћење овог програмског пакета. У припремању садржаја ове књиге настојали смо да га прилагодимо са стандардним садржајем који постоји у најпознатијим уџбеницима из ове области у свету, посебно у делу уџбеника који се односи на анализу података у истраживању тржишта. У складу са тим обухватили смо следеће теме: узорак – стратегија избора узорка и одређивање величине узорка; припремање података за анализу; основне технике анализе података; тестирање значајности разлика – средина и пропорција; тестирање веза између променљивих (корелациона, регресиона и хи-квадрат анализа); дискриминациона анализа; факторска анализа и анализа груписања – кластер анализа. За успешно савладавање наведене тематике сматрамо да је важно претходно познавање основа статистичке анализе. Надамо се да ће и студенти и истраживачи, уз помоћ овог приручника, бити охрабрени да што чешће и успешније користе квантитативне технике и софтверске алате у практичним задацима и пројектима истраживања тржишта и маркетиншких истраживања.