Линеарна алгебра

Линеарна алгебра

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

1.280,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 1.150,00 дин.
Каталошки подаци:
Шифра 0075
ИСБН 86-403-1360-5
Формат Меки повез, Б5
Број страна 182
Година издања 2014
Кратак садржај:

Алгебарске структуре.
Полугрупа, група, прстен, поље, Боол-ова алгебра. Хомоморфизам и изоморфизам.
Линеарна алгебра.
Системи линеарних једначина. Гаусов метод. Матрице и детерминанте. Операције са матрицама. Матрице и графови. Детерминанте. Инверзна матрица. Ранг матрице и линеарна зависност. Теорема о базисном минору. Кронекер-Капелијева теорема. Матрични метод. Крамерово правило. Векторски простор. Линеарна зависност вектора, база и димензија векторског простора. Скаларни производ. н-димензионални еуклидски простор. Унитарни и нормирани простори. Линеарни оператори. Сопствени вектори и сопствене вредности. Асимптотска стабилност. Специјалне матрице. Квадратне форме.
Додаци:
Принцип непокретне тачке.
Појам непокретне тачке. Теорема Тарског. Контрактивна пресликавања и Банацх-ова теорема. Конвексни и компактни скупови. Теорема Броуwер-а. Вишезначна полунепрекидна пресликавања.
Елементи теорије израчунљивости.
Нормални алгоритми. Тјурингова машина. Рекурзивне функције.
Елементи теорије информација.
Ентропија и информација. Условна ентропија. Информација.
Бета и гама-функција.
Еулер-ови интеграли прве и друге врсте. Основне особине. Веза између бета и гама-функције.