2013_Б. Урошевић_М. Божовић_Операциона иостраживања

Операциона истраживања и квантитативне методе инвестиција

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

1.840,00 дин.

Нема на лагеру

Каталошки подаци:
Шифра 0030
ИСБН 978-86-403-1311-7
Формат Меки повез, Б5
Број страна 346
Година издања 2013
Кратак садржај:
 1. ОСНОВИ ЛИНЕАРНЕ АЛГЕБРЕ
  2. КОНВЕКСНИ СКУПОВИ И КОНВЕКСНЕ ФУНКЦИЈЕ
  3. ОПТИМИЗАЦИЈА БЕЗ ДОДАТНИХ УСЛОВА
  4. ОПТИМИЗАЦИЈА СА ДОДАТНИМ УСЛОВИМА ИЗРАЖЕНИМ ЈЕДНАКОСТИМА
  5. ОПТИМИЗАЦИЈА СА ДОДАТНИМ УСЛОВИМА ДАТИМ НЕЈЕДНАКОСТИМА
  6. ВРЕМЕНСКА ВРЕДНОСТ НОВЦА
  7. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ СА ФИКСНИМ ПРИХОДОМ
  8. ВРЕМЕНСКА СТРУКТУРА КАМАТНИХ СТОПА
  9. ОПТИМИЗАЦИЈА ПОРТФОЛИЈА
  10. МОДЕЛИ РАВНОТЕЖНОГ ВРЕДНОВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ АКТИВА
  11. ЛИНЕАРНИ ДЕРИВАТНИ УГОВОРИ – ФОРВАРДИ, ФЈУЧЕРСИ И СВОПОВИ
  12. ОПЦИЈЕ. БИНОМНИ МОДЕЛ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОПЦИЈА
  13. ВРЕДНОВАЊЕ ЕВРОПСКИХ ОПЦИЈА У НЕПРЕКИДНОМ ВРЕМЕНУ И BLACK-SCHOLES ФОРМУЛА