Примена техника мултиваријационе анализе у маркетиншким истраживањима

Примена техника мултиваријационе анализе у маркетиншким истраживањима

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

1.280,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 1.180,00 дин.
Каталошки подаци:
Шифра 0160
ИСБН 978-86-403-1455-3
Формат Меки повез, Б5
Број страна 346
Година издања 2015
Кратак садржај:

Књига је настала из потребе да се проблематика мултиваријационе анализе приближи домаћем читаоцу, посебно садашњим и будућим стручњацима из области економије и маркетинга. Док је одлично познавање ових метода и техника одавно постало неопходно како у свакодневном пословању тако и у свим облицима истраживања, код нас још увек не постоји критична маса стручњака који њихову практичну примену добро разумеју. Литература која постоји у домаћем стручном и издавачком опусу из области маркетиншких истраживања и мултиваријационе анализе тематику или третирају строго формално-теоријски или излагање није прилагођено практичној примени домаћег читаоца (користе се позајмљени, страни, или измишљени примери и објашњења која домаћем читаоцу нису блиска). Стога смо покушали да на основу стварно спроведених домаћих истраживања обликујемо једну модерну књигу којом би се предметна материја на једноставан и пријемчив начин објаснила домаћем читаоцу. Књига Примена техника мултиваријационе анализе у маркетиншким истраживањима на примерима конкретних истраживања објашњава: када се који метод користи и који су предуслови да би се применио, који су његови основни теоријски постулати, како се доносе закључци и, посебно, како се конкретни проблеми решавају применом техника мултиваријационе анализе у софтверском пакету СПСС.