Теоријска статистика – Теорија статистичког закључивања

Теоријска статистика – Теорија статистичког закључивања

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

1.420,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 1.250,00 дин.
Каталошки подаци:
Шифра 0122
ИСБН 978-86-403-1410-7
Формат Меки повез, Б5
Број страна 244
Година издања 2015
Кратак садржај:

Књига је намењена пре свега студентима редовних и последипломских студија Економског факултета у Београду, а може користити и студентима других факултета и свима који у свом експерименталном раду користе статистичке методе. Излагање је праћено великим бројем примера. На крају сваке главе дати су задаци са решењима. Овај уџбеник чини целину са књигом Љ. Петровић, Теорија вероватноћа, Економски факултет, Београд, 2006, и писан је према новом програму за предмет Теоријска статистика на редовним студијама Економског факултета у Београду.