Увод у финансијску економију

Увод у финансијску економију

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

2.110,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 1.920,00 дин.
Цена за иностране купце: 20,00 €
Број артикла: 0215
Каталошки подаци:
Шифра 0215
ИСБН 978-86-403-1490-9
Формат Меки повез, Б5
Број страна 212
Година издања 2016
Кратак садржај:

У књизи су изложене основе савремене теорије равнотеже примењене на финансијска тржишта, са посебним освртом на теорију вредновања финансијских инструмената. Књига пружа полазну основу за разумевање кључних резултата емпиријских истраживања у финансијској економији са тачке гледишта микроекономске теорије. Практична примена резултата добијених на основу теоријског приступа и њихових ограничења изложена је кроз приказ емпиријских провера најзначајнијих модела финансијске економије, као и основних емпиријских чињеница о понашању тржишних цена финансијских инструмената. Књига је намењена студентима основних студија на Економском факултету у Београду за предмет Финансијска економија и студентима мастер академских студија, али је могу користити и стручњаци из других области како би проширили своја знања у правцу савремене финансијске теорије.