Збирка решених задатака из теорије узорака и планирање експеримената

Збирка решених задатака из теорије узорака и планирање експеримената

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

990,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 890,00 дин.
Цена за иностране купце: 10,50 €
Број артикла: 1940
Каталошки подаци:
Шифра 1940
ИСБН 978-86-403-1214-1
Формат Меки повез, Б5
Број страна 162
Година издања 2012
Кратак садржај:

Збирка садржи решене задатке из предмета Теорија узорака и планирање експеримената и намењена је пре свега студентима редовних и последипломских студија економског факултета из области економске статистике и информатике, а може користити и истраживачима који у свом раду примењују разне методе теорије узорака или који се баве експерименталним истраживањима, као и у анкетним истраживањима. Примери и задаци су дати за мали број података као илустрација одређених метода. Међутим, у пракси се обично налазе примери са великим бројем података и тада се ради на рачунарима, на пример, код тестирања хипотеза, интервала поверења, анализе варијанси – тест АНОВА и др. применом одговарајућих програма у оквиру статистичких пакета СПСС и САС. Ова збирка чини целину са књигом Љ. Петровић, Теорија узорака и планирање експеримената, Економски факултет, Београд, 2003. и писана је првенствено с циљем да студентима помогне код припремања одговарајућег дела испита.