Еnglish grammar for economists

English Grammar for Economists

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

1.230,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 1.100,00 дин.
Цена за иностране купце: 13,50 €
Број артикла: 0156
Каталошки подаци:
Шифра 0156
ИСБН 978-86-403-1445-9
Формат Меки повез, А4
Број страна 252
Година издања 2018
Кратак садржај:

English Grammar for Economists намењена је првенствено студентима Економског факултета у Београду, на коме се предмет Енглески језик за економисте изучава четири године. Заједно са осталим издањима истих аутора (Енглески језик 1 и 2, Енглески језик 3, Енглески језик 4 и English Practice in Economics and Business) ова књига представља целину  и као таква служи као наставни и испитни материјал. English Grammar for Economists подељена је на два дела. У првом делу изложена је граматичка грађа, односно, структуре које су везане за специфичан дискурс економског енглеског језика. У овој књизи се пошло од сазнања да је потребно развити знање о језику, али и прецизну употребу тог знања. Стога је у граматици видно наглашен функционални приступ у презентирању граматичких јединица и структура, као и њихових најфреквентнијих употреба. Свака тема граматичке грађе има униформну визуелну структуру – ABC структуру, за коју је вишегодишње искуство показало да на најконцизнији начин презентује граматичку грађу. У секцији А наводи се неколико реченица које служе као примери за одређену граматичку тему (Сампле сентенцес). У делу Б даје се схематски приказ грађења уведене граматичке теме (Form), док се у делу Ц наводи селективан приказ оних употреба граматичке теме која се обрађује, а које су карактеристичне за један стручан језик какав је пословни енглески језик (Uses). Свака од употреба додатно је илустрована реченицама – примерима. Другим речима, чинило се важним што више указати на специфичност употребе одређених граматичких структура у контексту пословног језика. У вези са претходно реченим два су се методолошка критеријума учинила важним. Прво, у свим реченицама-примерима нагласак се стављао на употребу специфичне лексике пословног енглеског језика, као језичког окружења презентиране грађе. Друго, граматика је специфично подручје науке о језику и служи се сопственим операционалним терминима. Међутим, у овој књизи настојало се да се стручни граматички појмови сведу на минимум и да  се грађа презентира кроз конвенционалне граматичке термине за које се сматра да су их корисници усвојили у претходном школовању. Други део књиге English Grammar for Economists садржи дванаест додатака (Аппендицес), који се могу поделити у две  групе. У прву групу спадају они додаци који су проширени део одређених тема из првог дела књиге, док други део обухвата изузетно селективан избор додатака који се чине важним са аспекта употребе у контексту стручног, пословног језика. Граматичка грађа у књизи English Grammar for Ецономистс презентирана је на начин који одражава наставни план и програм уобичајен за наставу пословног и економског енглеског језика, па је као такву могу користити не само студенти економских факултета, него и полазници различитих курсева, као и они чија професија захтева познавање специфичне, стручне употребе енглеског језика, а за проверавање и усавршавање знања граматичких структура енглеског језика.