Француски језик за економисте

Француски за економисте

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

1.540,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 1.380,00 дин.
Цена за иностране купце: 17,50 €
Број артикла: 1888
Каталошки подаци:
Шифра 1888
ИСБН 978-86-403-1157-1
Формат Меки повез, А4
Број страна 204
Година издања 2011
Кратак садржај:

Француски за економисте је уџбеник првенствено намењен студентима економије који уче француски језик, али и свима онима који желе да употпуне и усаврше своје познавање француског као језика економске струке. Приликом избора текстова настојало се не само да они омогуће што боље упознавање с француском економском терминологијом и њеним карактеристичним реторичким формама, већ и да се кроз њихову обраду стекне одговарајући увид у саму материју. Стога се међу изабраним текстовима налазе и они чији су аутори најзначајнија имена економске науке као што су Кејнз и Самјуелсон. Такође се настојало да они по темама које обрађују (новац, предузеће, мултинационалне компаније, инвестирање, банке, берза, хартије од вредности итд.) и по изворима (текстови из стручних часописа, билтена међународних организација и студија из појединих области) буду што разноврснији како би био обухваћен широк спектар различитих стилова и регистара француског језика. Важан критеријум у избору текстова био је и тај да они буду, колико год је то могуће, занимљиви, актуални и подстицајни за дискусију. Сви основни текстови пропраћени су преводом и објашњењима речи, израза и скраћеница које припадају француском економском језику. У првом блоку вежбања врши се провера разумевања штива, која је формално уобличена кроз захтев да се одговори на постављена питања и да се потврди или оповргне тачност појединог исказа. Вежбања у оквиру другог блока су делом лексичка (проналажење синонима, антонима, дефинисање одређених појмова) и имају за циљ лакше усвајање економске терминологије и одређених језичких клишеа, делом граматичка, са циљем да омогуће утврђивање, обнову и проширивање већ стечених знања. Трећи блок вежбања треба да омогући утврђивање предложене лексичке и граматичке грађе и проверу новостеченог знања, али и да утре пут креативном преобликовању усвојених садржаја. Стога се у њему, поред захтева да се преведу реченице или краћи текстови са српског на француски, налазе често и пропрат-ни текстови који омогућују смисаоно заокруживање одређене теме и пружају основу за развијање ди-скусије, писање резимеа, коментара и краћих састава. На крају књиге налази се преглед главних термина који се употребљавају у спољнотрговинским уговори-ма (ИНЦОТЕРМС), као и најважнијих скраћеница које се користе у пословном дописивању. Наглашавамо да се свуда настојало да се грађа презентира на што занимљивији начин како би се увећао један од најзначајнијих фактора успеха у сваком дидактичком процесу, а то је – мотивација.