Руски језик за економисте 2

Руски језик за економисте 2

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

1.590,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 1.430.00 дин.
Цена за иностране купце: 19,00 €
Број артикла: 1653
Каталошки подаци:
Шифра 1653
ИСБН 978-86-403-0920-2
Формат Меки повез, А4
Број страна 406
Година издања 2008
Кратак садржај:

Уџбеник Руски језик за економисте 2 намењен је превасходно студентима Економског факултета у Београду. Тематика текстова у уџбенику у складу је са наставним планом, те обухвата предмете који се изучавају на трећој и четвртој години студија на овом Факултету. Уџбеник се састоји од 25 лекција. Одабир текстова је извршен на основу двеју карактеристика њиховог садржајног аспекта: информативност и проблемност. Довољно информација у тексту даје нам могућност коришћења текста у циљу усавршавања комуникативно-говорних способности приликом излагања његове садржине и грађења самосталног текста. А захваљујући проблемском карактеру текста можемо да организујемо дискусију у којој ћемо усавршавати способност самосталног исказа, како у монологу, тако и у дијалогу. У Уџбенику се реализује дискурсни прилаз учењу страног језика кроз бројна вежбања, између осталог и кроз лексичко-граматичка задатке са коментарима. Лексичко-граматички задаци претпостављају проверу разумевања и усвајања нове лексике, синтагми и лексичко-граматичких конструкција, као и концентрисање пажње студената на одређеним граматичким темама. Примери илуструју употребу лексичких јединица и распоређени су одређеним редоследом: од посматрања и осмишљавања њиховог значења ка употреби у говору. Јасно су разграничене ситуације у којима се употребљавају конструкције блиске по значењу. Захваљујући указивању на значајне елементе језичког контекста или ситуације, студент одабира адекватну конструкцију за формирање свога исказа. Сваки одељак садржи довољно креативних комуникативних задатака, на основу којих се активно користи изучавана граматичка појава у везаном говору. Овај уџбеник је комплементаран са уџбеником Руски језик за економисте 1.