Увод у немачки пословни језик

Увод у немачки пословни језик

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

Број артикла: 0158
Каталошки подаци:
Шифра 0158
ИСБН 978-86-403-1282-0
Формат Меки повез, А4
Број страна 272
Година издања 2018
Кратак садржај:

Немачки језик економије и бизниса у једној књизи. Овај нестандардно компонован уџбеник, уз уџбеник Немачки језик за економисте аутора Соње Узелац, у потпуности задовољава потребе наставе немачког језика на 2., 3. и 4. години Економског факултета. Оригинални граматички модели у функцији језика струке, адекватна лексика и фразеологија, дијалози, вежбе и решења вежби, које су тематски, садржајно и ситуационо прилагођене будућим комуникацијским задацима, као и немачко-српски и српско-немачки речник, имају за циљ стицање високог нивоа језичке и комуникативне компетенције, односно оспособљавање студената за продуктивну употребу немачког језика и рад у реалном професионалном амбијенту.