Тед_Харви_Јавне финансије

Јавне финансије

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

4.840,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 4.380,00 дин.
Цена за иностране купце: 56,00 €
Број артикла: 1885
Каталошки подаци:
Шифра 1885
ИСБН 978-86-403-1160-1
Формат Меки повез, Б5
Број страна 648
Година издања 2011
Кратак садржај:

Већ дуже од две деценије Јавне финансије (Public Finance) проф. Розена је један од водећих уџбеника у области јавних финансија у свету. Популарност овог уџбеника, који се користи на многим познатим универзитетима, је делом последица тога што се у њему на аналитички ригорозан, али крајње јасан и једноставан начин анализирају сложене теме из области јавних финансија. У њему се подједнака пажња посвећује анализи теоријских концепата, као и њиховој емпиријској верификацији. На тај начин читаоцима се пружа могућност да се упознају са дометима и ограничењима различитих теоријских концепата. Осим теоријских анализа уџбеник садржи бројне примере актуелних политичких расправа о темама из области јавних финансија. Осмо издање уџбеника у коме се осим Розена појављује и коаутор Гејер, значајно је допуњено и измењено у односу на претходна издања. Уџбеник Розена и Гејера покрива релевантне области јавних финансија, али је највише простора посвећено анализи јавних расхода и пореза. Први део анализе јавних расхода односи се на јавна добра, екстерне ефекте, јавни избор и цост-бенефит анализу, док се у другом делу анализирају најважнији сегменти јавних расхода: образовање, здравство, пензијско осигурање и социјална заштита. Анализа пореза састоји се, такође, из два основна дела. У првом се анализира утицај опорезивања на расподелу дохотка, ефикасност и правичност, док се у другом делу анализирају најважнији порески облици:  порез на доходак грађана, порез на добит предузећа и порези на потрошњу. Осим тога значајан простор у књизи посвећен је анализи јавног дуга и фискалној децентарализацији, као и методолошким питањима. Уџбеник је првенствено намењен студентима основних и мастер студија економских факултета. Искуство аутора, као чланова Економског савета председника Буша, омогућило им је да на анализу конкретних опција са којима се суочавају доносиоци одлука, примене теоријске методе савремених јавних финансија.  Јавне финансије  Розена и Гејера  корисне су за све оне који у државној администарцији доносе одлуке о пореској политици, јавној потрошњи и другим облицима државне интервенције у привреди, као и за оне који такве мере анализирају.