2016_М. Блауг_Методологија економије

Методологија економије

Аутор: Марк Блауг

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

2.450,00 дин.
Број артикла: 1511
Прелистај издање
Каталошки подаци:
Шифра 1511
ИСБН 978-86-403-1514-2
Формат Меки повез, Б5
Број страна 364
Година издања 2017
Кратак садржај:

Ова књига проучава природу економског објашњења. У уводним поглављима дат је приказ савремених промишљања у филозофији науке и преглед литературе о методологији. Професор Блауг се затим бави неугодним питањем логичког статуса економије благостања, пружајући читаоцу увид у најзначајније проблеме методологије економије. Након тога следи низ примера најистакнутијих економских контроверзи, чија сврха није пружање одговора на суштинска питања око којих постоји неслагање међу економистима, већ да се покаже како је полемике у области економије могуће разрешити поклањањем пажње методолошким питањима. Последње поглавље заокружује излагање и предочава став аутора у погледу онога што је погрешно у савременој економији. Ово је измењено и допуњено издање класичног дела о методологији економије, у којем професор Блауг излаже своје ставове о најновијим доприносима у области макроекономије, теорије опште равнотеже и теорије међународне трговине. Додат је и одељак о постулату рационалности.