Прем С. Ман_Увод у статистику

Увод у статистику

Аутор: Ман Прем С.

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

4.400,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 3.920,00 дин.
Цена за иностране купце: 58,00 €
Број артикла: 1693
Каталошки подаци:
Шифра 1693
ИСБН 978-86-403-0980-6
Формат Меки повез, Б5
Број страна 770
Година издања 2016
Кратак садржај:

Књига Introductory Statistics (шесто издање) представља стандардни универзитетски уџбеник из основа статистике који је намењен, пре свега, студентима економије и сродних друштвених наука. Она представља плод вишегодишњег искуства њеног аутора, П. С. Манн-а, тренутно професора и шефа Одсека за економију Eastern Connecticut State University, који је у својој богатој педагошкој каријери поред статистике предавао економетрију, квантитативне методе и математику за економисте на неколико америчких универзитета (California State University у Лос Анђелесу и на Fullerton-u). П. С. Ман је аутор већег броја уџбеника из статистике, а књига о којој је реч је, поред бројних издања на енглеском језику (код реномираног издавача John Wiley & Sons), преведена и на кинески језик. Књига има све одлике модерног уџбеника из основа статистике. Својим садржајем обухвата дескриптивну статистику, поступке оцењивања непознатих параметара и тестирања статистичких хипотеза, као и основе корелационе и регресионе анализе. На бројним студијама случаја и примерима из праксе студентима се објашњава како да изврше правилан избор, а затим и примене одговарајуће статистичке методе и интерпретирају добијене резултате. На крају сваког поглавља налазе се и кратка упутства за употребу одређених статистичких софтвера у решавању претходно описаних проблема. Студенти тако сагледавају могућност широке примене статистичке методологије, а добро осмишљеним допунским задацима бивају подстицани и да се упусте у самосталан истраживачки рад. Једноставност стила и језика чине да се уџбеник лако чита, а вишеструка понављања важних чињеница омогућују студентима да их лако науче. Томе значајно доприноси и врхунска техничка опремљеност књиге која омогућује да се пажња читаоца усмери на најбитније садржаје, а бројним илустрацијама анализираних примера олакшава њихово разумевање. Разлог због којег смо се међу бројним уџбеницима статистике определили управо за овај, поред наведених несумњивих квалитета, је и чињеница да његов садржај скоро у потпуности одговара програму предмета Основи статистичке анализе који се изучава на првој години Економског факултета у Београду.