predrag_bjelic

Бјелић др Предраг

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Предраг Бјелић је рођен 1974. године у Београду где је и стекао економско образовање, специјализујући се за међународну трговину. Као доктор и магистар економских наука, али и магистар политичких наука, на Економском факултету Универзитета у Београду држи предмете Међународна трговина и Електронска трговина. Усавршавао се на London School of Economics, Harvard University, University of Oslo Department of Economics. Предавао је на универзитетима широм региона, присуствовао бројним међународним конференцијама и био ангажован на бројним међународним и домаћим научним али и стручним пројектима. Писац је шест књига и преко сто научних и стручних радова. Академски сарађује са Светском трговинском организацијом и УНКТАД-ом, а члан је и бројних научних и професионалних удружења.