др Дејан Трифуновић

Трифуновић др Дејан

Редовни професор, Универзитет у Београду - Економски факултет

Дејан Трифуновић је рођен 25.10.1979. у Београду. Завршио је Земунску гимназију, природно-математички смер. Економски факултет у Београду уписао је 1998. године. Дипломирао 2. октобра 2002. године на смеру Финансије, Банкарство и Осигурање са просечном оценом 9,81. Током студирања награђен је стипендијом Владе Републике Србије, стипендијом Амбасаде Краљевине Норвешке и стипендијом Фонда Карађорђевић. Добитник је Sasakawa стипендије за 2008. годину, BASILEUS стипендије за 2010. годину (Université de Nice-Sophia Antipolis), стипендије Франкофонске универзитетске фондације (2013: Université de Nice, 2018:Université  Cadi Ayyad-Marrakech), Fulbright стипендије за школску 2013/14 годину (Ohio State University) и ERASMUS+ стипендије za 2019. годину (LUMSA University-Rome/Palermo) и 2022. годину (Université de Côte d’Azur). На Економском факултету изводи наставу на предметима Микроекономија (II година), Индустријска организација, Заштита конкуренције (IV) година, Microeconomics, Strategy на основним студијама на енглеском језику у оквиру заједничких програма sa LSE-јем, Applied Microeconomics на међународним мастер курсeвима IMQF i Applied Economics, као и предмет Микроекономска анализа на докторским студијама. Изводио је наставу и на предметима Microéconomie et organisation industrielle (II година на основним студијама на француском језику) и Раст и динамички системи (Croissance et systèmes dynamiques) на међународном постдипломском курсу из макроекономије на француском језику. Учествовао је у комисијама за одбрану доктората на француском језику на Универзитету у Ници. Октобра 2002. уписао се на постдипломске студије на смеру Банкарски и финансијски менаџмент. На постдипломским студијама постигао просечну оцену 9,89. Магистарску тезу под називом ,,Избор у условима неизвесности” одбранио је 2005. године. Током 2004. и 2005. године пратио је и предавања на међународном постдипломском курсу IMQF (Квантитативне финансије). Докторирао је 2009. године из области асиметричних информација на финансијском тржишту (Market Microstructure under Asymmetric Information). Ово је врло сложена, вишедисциплинарна област за коју је потребно познавање теорије игара, асиметричних информација, теорије аукција, финансијских тржишта, математике, теоријске статистике и економетрије. Научно друштво економиста изабрало је ову докторску дисертацију за најбољу докторску дисертацију одбрањену у 2009. и 2010. години у Србији. На Економском факултету је био асистент (2003-2010), доцент (2010-2015), ванредни професор (2015-2020) и редовни професор (од 2020. године). Изабран је за члана Научног друштва економиста 2011. године. Члан је редакције часописа Economic Annals. Говори енглески (TOEFL, GRE General) и француски језик (DALF C1). Области научног интересовања: микроекономија неизвесности и информација, теорија игара, теорија аукција, теорија упаривања, експериментална економија и мрежне екстерналије.