biblioteka-22

Митровић др Ђорђе

Редовни професор Економског факултета у Београду

Др Ђорђе Митровић је рођен 1976. године у Ваљеву. Дипломирао је, магистрирао и докторирао на Економском факултету у Београду. На истом факултету у звању доцента предаје на основним студијама на предмету Основи економије, као и на дипломским студијама на предмету Транзициони процеси и економска политика.

Његов научно-истраживачки интерес је усмерен на макроекономију, процесе транзиције и глобализације, улогу институција у привреди, улогу информационих и комуникационих технологија у економији, методе и начине мерења технолошке дифузије и дигиталне поделе.

Аутор је две књиге и више чланака у домаћим и међународним часописима из области транзиције, глобализације и политичке економије информационог друштва. Такође је аутор два уџбеника за средње економске школе.

У периоду 2006-2009. је у оквиру стручног усавршавања боравио на Универзитету Софиа Антиполис у Ници, Француска. На истом Универзитету у периоду 2013/14. године борави на постдокторским студијама у оквиру којих се бави истраживањима из домена технолошке дифузије и дигиталне поделе.