milorad_ivanisevic

Иванишевић др Милорад

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Милорад Иванишевић је редовни професор на предметима Пословне финансије и Финансијско преструктурирање предузећа. Шеф је Катедре за рачуноводство и пословне финансије. Члан је редакције часописа „Рачуноводство“ и „Ревизор“. Био је члан Савета Народне банке Србије (2003-2004). Предаје на факултетима: Источном Сарајеву, Бања Луци, Нишу, Подгорици као и на Војној академији.