djordje_kalicanin

Каличанин др Ђорђе

Ванредни професор, Економски факултет Београд

Ђорђе М. Каличанин је ванредни професор на предмету Стратегијски менаџмент на Економском факултету у Београду, где је дипломирао, магистрирао и докторирао. На дипломским академским студијама – мастер Економског факултета у Београду изводи наставу на предметима Стратегијске финансије и Пословна стратегија. Аутор је радова из области стратегијског менаџмента, бизнис планирања и менаџмента вредности. Водио је и учествовао на пројектима стратегијског, инвестиционог и бизнис планирања, организационог структурирања, процене и креирања система награђивања.