Кенет Томпсон

Kenet Tompson (Kenneth Thompson) ‒ profesor emeritus sociologije na Otvorenom univerzitetu, predavao je na Univerzitetima Jejl, UCLA, Rutgers i Smit. Autor je knjige Moralna panika (Moral Panics, Routledge, 1998) i koautor uticajnih udžbenika iz sociologije sa Stjuartom Holom (Stuart Hall) i drugim kolegama sa Otvorenog univerziteta.