radovan_kovacevic

Ковачевић др Радован

Редовни професор, Економски факултет Београд

Радован Ковачевић је рођен 17. новембра 1956. године у Дренови код Горњег Милановца. Дипломирао је 1979, магистрирао 1983, а докторирао 1990. године на Економском факултету у Београду. Од 1980. до 2002. године био је запослен у Институту за спољну трговину у Београду, где је биран у сва истраживачка и научна звања (од истраживача приправника до научног саветника). У четворогодишњем мандатном периоду (1996-2000) био је директор Института за спољну трговину. У периоду 2003-2006. године био је директор Центра за научно-истраживачки рад и економске анализе Привредне коморе Србије, а од 2006. до 2009. године обављао је послове секретара Одбора за технолошке иновације Привредне коморе Србије. На Пољопривредном факултету у Београду биран је за доцента (1994) и ванредног професора (1999) за предмет Комерцијално и спољнотрговинско пословање, на коме је изводио наставу. Предавао је на економским факултетима у Крагујевцу, Бања Луци, Подгорици и Источном Сарајеву. На Економском факултету у Београду на основним студијама изводи наставу на предметима: Економски односи Србије са иностранством и Међународне финансије. На дипломским академским студијама изводи наставу на предметима: Међународне финансије И, Савремене тенденције у светској привреди и Извозно пословање предузећа. Објавио је преко 400 научних и стручних радова, од чега 15 књига и монографија. Био је члан Економског савета Савезне владе. Редовни је члан Научног друштва економиста и члан редакције часописа: Економски анали и Банкарство.