др Стипе Ловрета

Ловрета др Стипе

Редовни професор, Економски факултет Београд

Научна област Стипе Ловрете је трговина, менаџмент и маркетинг. Допринео је настанку и развоју следећих универзитетских дисциплина: Економика трговине, Трговинска политика, Трговински менаџмент, Трговински маркетинг, Менаџмент канала маркетинга и Менаџмент продаје. Дисциплине са сличним садржајима предавао је или предаје на редовним и постдипломским – мастер студијама на већем броју факултета у земљи и иностранству. Из наведених области објавио је 15 књига и монографија за универзитетско и средње образовање, 55 реферата на домаћим и међународним конференцијама, 230 чланака у домаћим часописима и зборницима радова са конференција. Био је руководилац тима у више од 70 различитих пројеката од менаџмент консалтинга до макроекономских пројеката урађених за Владу Србије и бивше Југославије, Привредну комору и предузећа. Такође је био руководилац тима за припрему Закон о трговини и Закона о електронској трговини.