radojko_lukic

Лукић др Радојко

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Радојко Лукић, редовни професор на Економском факултету у Београду, где је дипломирао, магистрирао и докторирао. Држи наставу на предметима Рачуноводство трговинских предузећа, Банкарско рачуноводство и Специјална рачуноводства на основним академским студијама, као и на неколико предмета на мастер студијама. Објавио је више научно-стручних радова (реферата, чланака и др.) из области рачуноводства и управљања финансијама у услужном сектору. Коаутор је неколико студија.