milic-milovanovic

Миловановић др Милић

Редовни професор, Економски факултет Београд

Рођен је у Београду 1953. године, где је завршио основну школу и гимназију. Економски факултет у Београду завршио је 1975, а магистрирао 1979. године. Докторирао је на истом факултету 1982. године са темом “Аустријска теорија капитала”. За асистента изабран 1976, а за редовног професора 1995. године. Микроекономија му је основна област интересовања. Последњих десет година бави се проблемима приватизације у земљама транзиције. Посебно га интересује анализа структуре власничких права у оквиру теорије јавног избора и нове институционалне економије. Такође се бави проблемима регулације сектора у оквиру теорије индустријске организације.