blagoje_paunovic

Пауновић др Благоје

Редовни професор Економског факултета

Др Благоје Пауновић, редовни професор Економског факултета у Београду, на основним студијама предаје предмете: Економика предузећа и Предузетништво и управљање малим предузећем; на мастер студијама: Инвестиције, Управљање ризиком и инвестицијама и Предузетништво и кооперација; на магистарским студијама предавао је: Инвестиције у предузећу, Теорија вероватноће и управљање ризиком, Анализа ризика, Анализа ризика и теорија одлучивања, Евалуација инвестиционих пројеката, Стратегијско управљање, Управљање међународним пројектима, Управљање средствима осигуравајућих компанија итд.