biljana_pesalj

Пешаљ др Биљана

Предавач РУАС

Др Биљана Пешаљ рођена је 1975. године у Београду. Економски факултет у Београду завршила 1999. године. У току студија два пута је проглашена за најбољег студента. Магистрирала је 2003. године, са темом „Теоријско-методолошки концепти мерења перформанси предузећа“. Учествовала је у одређеном броју пројеката у оквиру Научно истраживачког центра Економског факултета. Такође је била ангажована и на пројектима мисије ОЕБС у Србији и Црној Гори, Међународне организације Црвеног Крста, Европске агенције за реконструкцију и организације СЕЕД (Организација за развој предузећа Југоисточне Европе). Током 2002. године завршила је методолошку и практичну обуку за тренере на тему „Предузетништво“, у организацији Светске банке и Међународне Финансијске Корпорације. Након тога изводи семинаре за предузетнике. Ради стручног усавршавања боравила је на универзитетима у иностранству. Аутор је једне књиге, поглавља у монографији и одређеног броја радова у страним и домаћим часописима. Учествовала је са радовима на домаћим и страним међународним конференцијама у области пословне економије, контроле и мерења перформанси.