др Горан Петковић

Петковић др Горан

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Горан К. Петковић, редовни професор на групи предмета из области трговине, менаџмента и маркетинга. На основним и мастер студијама учествује у извођењу наставе из већег броја предмета, као што су: Трговински маркетинг и менаџмент продаје, Канали маркетинга, Трговински менаџмент, Управљање продајом и односима са купцима и Управљање марком. Из наведених области аутор је или коаутор већег броја унивезитетских уџбеника. Објавио је већи број чланака и реферата у домаћим и међународним часописима и конференцијама. Водио је и учествовао на бројним пројектима стратегијског планирања, реструктурирања и организовања у трговинској и туристичкој делатности. Од 2007. године је државни секретар у Министарству економије и регионалног развоја, задужен за туризам.