sinisa_radic

Радић мр Синиша

Асистент, Економски факултет Београд

Синиша Радић, асистент приправни, изводи вежбе из Финансијског рачуноводства на првој години основних студија. Секретар је Катедре за рачуноводство и пословне финансије. Коаутор је Збирке задатака из финансијског рачуноводства.