drg_0779-resize

Ристић др Бојан

Ванредни професор, Универзитет у Београду, Економски факултет

Рођен је 1983. године у Зрењанину. Економски факултет Универзитета у Београду уписао је 2002. године, а основне студије је завршио 2006. године на смеру Економска анализа и политика (микроекономска анализа). Мастер студије на смеру Економска анализа и политика завршио је 2009. године. Докторску дисертацију под називом „Примена Курноовог модела конкуренције на олигополским тржиштима у условима ограничених капацитета“ одбранио је 2017. године. Рад на Економском факултету Универзитета у Београду започео је 2006. године као демонстратор на предмету Теорија цена. За сарадника у настави за ужу научну област Економска теорија и анализа биран је 2007. године, у звање асистента 2010. године, у звање доцента 2018. године, док је у звање ванредног професора изабран 2023. године. Изводи наставу на предметима Теорија цена (Микроекономија), Индустријска организација и Заштита конкуренције на студијама на српском језику, као и на предметима Микроекономија (енгл. Microeconomics) и Стратегија (енгл. Strategy) који представљају део међународног програма који се изводи у сарадњи са „Лондонском школом економије”. На мастер студијама изводи наставу на предмету Економска анализа права конкуренције. Област научног интересовања му је теорија индустријске организације и примена микроекономске теорије – пре свега у области политике заштите конкуренције (олигополско формирање цена, тржишне структуре, ценовна дискриминација, симулације спајања предузећа и анализа картелског понашања).