picture-voja

Секерез др Војислав

Ванредни професор, Универзитет у Београду, Економски факултет

Војислав Секерез је рођен 1973. године у Пећи, где је завршио основну школу. Војну гимназију завршио је у Београду, а основне студије на Универзитету БК у Пећи. Магистрирао је  на Економском факултету универзитета у Београду, а докторирао на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу. Ванредни је професор на Економском факултету Универзитета у Београду. Главне области интересовања и истраживања су међународно рачуноводство, консолидовано финансијско извештавање и управљање трошковима. На основним студијама изводи наставу на предметима Финансијско рачуноводство, Компаративно рачуноводство и Консолидовани биланси, а на мастер академским студијама на предметима Консолидовани финансијски извештаји – сложени проблеми и Вредновање предузећа. Такође, изводи наставу на предмету Principles of Accounting na studijskom programu Business and Management који се реализује у сарадњи са Универзитетом у Лондону.  Објавио је једну монографију националног значаја (Стратегијски аспект управљања трошковима набавке) и више од 30 научних радова објављених у научним часописима и зборницима радова националног и међународног значаја. Члан је Научног друштва економиста Србије и Савеза рачуновођа и ревизора Србије.