jasna-soldic-aleksic

Солдић Алексић др Јасна

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Јасна Солдић Алексић, редовни професор, основну школу и гимназију завршила у Аранђеловцу – дипломе Вук Караџић. Економски факултет у Београду – смер Статистика и Информатика заврсила са просечном оценом 9,81 – најбоље дипломирани студент генерације. Магистарску тезу Модели прогнозирања стохастичких процеса са применом на туристички промет СР Србије одбранила 1987. године на Економском факултету у Београду, а докторску дисертацију под насловом Динамички и информациони аспекти поставке и анализе статистичких структура одбраника 1993. године, такође на Економском факултету у Београду. Радила је као статистичар-истраживач у Републичком заводу за статистику на већем броју статистичких пројеката од интереса за Републику Србију. На Економском факултету у Београду ради од 1989. године, од 2005. год. у звању редовног професора. Ангажована је у извођењу наставе на основним академским студијама на предментима: Анализа података и Пословни Инфомациони системи, као и на дипломским академским студијама (последипломским студијама) на предметима: Базе и анализа података , Информациони системи за пословно одлучивање.