rade_stankic

Станкић др Раде

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Раде Станкић, редовни професор је предавао/предаје предмете на основним студијима: Пословна информатика, Пројектовање информационих система, Управљачки информациони системи, Програмски језици, Банкарско пословање и платни промет (део Информациона технологија у банкарском пословању и платном промету), Рачунари у рачуноводству. Предавао је/предаје предмете на дипломским студијима: Рачунарство, Базе и анализа података, Електронско пословање, ЕРП софтвер, Финансијски информациони систем, Информатика.