vasic

Васић др Владимир

Доцент, Универзитет у Београду, Економски факултет

Рођен је у Београду, где је завршио и основну школу. У истом граду завршио је IV београдску гимназију, математички смер, занимање програмер. Пре почетка студирања одлази на одслужење војног рока. У настави, изводио је и изводи вежбе из следећих статистичких дисциплина: 1) Теоријска статистика, 2) Анализа временских серија и мултиваријациона анализа, 3) Теорија узорака и планирање експеримената и 4) Основи статистичке анализе. На Војно-техничкој академији изводио је вежбе из Основа статистичке анализе. У оквиру школе рачунарства на Економском факултету изводио је курсеве из Windows-a, Word-a и Excel-а.