zaric

Зарић др Синиша

Редовни професор, Економски факултет Београд

Синиша Зарић, дипломирао је 1974.године, докторирао 1983.године на Економском факултету Универзитета у Београду. Запослен на Економском факултету Универзитета у Београду од 1976.године. Усавршавао се на Универзитету у Болоњи и Лондонској школи економије. Изабран за редовног професора 1997.године. Главне области интересовања и истраживања: методи економске анализе, институционална економија, менаџмент и маркетинг догађаја. На основним студијама држи предавања из предмета Методи економске анализе и Тржиште и тржишне институције. Предаје и на мастер и докторским студијама. Такође, ангажован је као предавач на бројним иностраним факултетима (Болоња, Беч, Будимпешта). Члан је Научног друштва економиста Србије, Српске асоцијације за маркетинг (СЕМА) и European Retail Academy (ERA), као и неколико међународних пословних асоцијација.