aleksandar_zivkovic

Живковић др Александар

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Александар Живковић, редовни професор на Економском факултету у Београду, предаје предмете: Монетарна економија и Банкарско пословање и платни промет (основне студије); Монетарни менаџмент, Монетарна политика, Банкарски менаџмент, Финансијски менаџмент, Међународни платни промет (дипломске студије).