Конвергенција периферије ка развијеној ЕУ и фактори који је опредељују: Емпиријско истраживање и импликације за Србију

konvergencija-periferije-ka-razvijenoj-eu-small

Монографија је намењена широком кругу читалаца, не нужно економиста, заинтересованих за питања привредног раста посебно унутар ЕУ, али такође и Србије. Са претходним су тесно повезана питања одрживости ЕУ уопште и посебно њене заједничке валуте евра, као и могућност Србије да сустигне привреде ЦИЕ, а тиме и њихов животни стандард. Књига је, имајући у виду њене техничке делове, такође упућена и онима који проучавају привредни раст, те се може користити на мастер и докторским студијама.

Конвергенција периферије ка развијеној ЕУ – електронско издање