Економска политика и развој 2018

Економска политика и развој 2018

Скоро једну деценију, Катедра за економску политику и развој веома успешно реализује Семинар, на коме се разматрају различита питања економског и друштвеног развоја Србије. Највећи број аутора је са Економског факултета, али су у раду узели учешће и колегинице и колеге из Србије, као и из неких европских земаља.

Током 2018. године на Семинару је презентовано укупно шест занимљивих и актуелних радова. У оквиру прва два рада су разматрана нека веома важна питања међународне економије. У првом чланку разматрана је будућа политика ФЕД-а и њен утицај на светска монетарна и економска кретања. Други рад је посвећен анализи размера и узрока глобалних неравнотежа текућег рачуна и могућих импликација на (неочекиван) раст протекционизма у свету.

У трећем прилогу начињена је веома интересантна и корисна анализа политика на тржишту рада, нарочито због чињенице да је Бугарска чланица ЕУ, а да се Србија налази у завршној фази испуњења услова за пријем у чланство. У четвртом прилогу Зборника разматра се примена и значај метода сценарија у туристичком предвиђању за носиоце понуде на нивоу земље.

Пети рад је посвећен анализи кључних перформанси реалног сектора, док је у шестом прилогу учињен интересантан осврт на утицај реформи јавног сектора и са њима повезаних реформи рачуноводства јавног сектора (осим државних предузећа) на циљеве, сврху и аспекте вредновања перформанси ентитета јавног сектора.

Електронску верзију књиге можете преузети на овом линку:

Економска политика и развој 2018