Перспективе одрживог макроекономског развоја Републике Србије

Tematski zbornik „Perspektive održivog makroekonomskog razvoja Republike Srbije” rezultat je rada istraživača u okviru projekta osnovnih istraživanja „Uloga države u novom modelu rasta privrede Srbije“, projekat br. 179065, čiji je nosilac Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, a rukovodilac prof. dr Miomir Jakšić. Tematski zbornik „Perspektive održivog makroekonomskog razvoja Republike Srbije” sadrži dva tematska dela, prvi deo Ključni pokretači održivog makroekonomskog razvoja Srbije, i drugi deo Makroekonomske politike i ubrzanje razvoja privrede i društva Srbije. U zborniku se objavljuje dvadeset radova, a autorski tim čini trideset tri istraživača na projektu i iz drugih institucija. U prvom delu zbornika nalaze se radovi posvećeni institucionalnoj infrastrukturi kao ključnom pokretaču održivog makroekonomskog razvoja Republike Srbije, budžetskoj politici kao važnom faktoru političkih poslovnih ciklusa, dometima i ograničenjima tranzicije na prostoru zapadnog Balkana, razvojnom modelu privrede Srbije i novim razvojnim tokovima, ulozi države u novom modelu razvoja Srbije, nacionalnoj strategiji zapošljavanja i rastućim nejednakostima kao ograničavajućem faktoru dugoročnog razvoja. Drugi deo tematskog zbornika bavi se makroekonomskim politikama u funkciji ubrzavanja razvoja privrede i društva Republike Srbije. Povezujući teorijska istraživanja ključnih faktora rasta i razvoja privrede i društva Republike Srbije sa ostvarenim i projektovanim makroekonomskim performansama u narednom periodu radovi objavljeni u ovom tematskom zborniku doprineće formulisanju strategije održivog makroekonomskog razvoja Republike Srbije, što je bila i centralna tema projekta u proteklom skoro desetogodišnjem periodu.

Zbornik_Perspektive održivog makroekonomskog razvoja