Прилози за привредну историју Југославије и Србије

Прилози за привредну историју Југославије и Србије

Књига обрађује нека од најзначајнијих питања везаних за економска и монетарна кретања у СР Југославији и Србији у последњој декади 20. и почетком 21. века. Представља монографију националног значаја; њу је припремила група релевантних аутора који су се у научној и/или стручној равни бавили овим питањима, били не само сведоци него већина њих и актери у књизи анализираних процеса. Књигу је припремио колектив аутора, након одржаног округлог стола под истим називом на Економском факултету у Београду, 20. октобра 2017. године, у организацији Катедре за економску политику и развој, а на иницијативу проф. др Ђорђа Ђукића.

Аутори три поглавља под насловом: „Распад монетарног система и хиперинфлација; „Реални сектор и банке пре и после хиперинфлације“; „Погледи из перспективе социолога и књижевника“; и три прилога монографије су: проф. др Ђорђе Ђукић; проф. др Вук Огњановић; др Милан Ковачевић; проф. др Петар Ђукић; проф. др Славенко Гргуревић; проф. др Божо Драшковић; др Милан Шојић; проф. др Стеван Деветаковић; Милан Милошевић; проф. др Бранко Васиљевић; проф. др Стојан Дабић; проф. др Слободан Цвејић; Бранко Кукић и академик Часлав Оцић.

Електронску верзију књиге можете преузети на овом линку:

 Прилози за привредну историју Југославије и Србије