Стварање вредности: теоријско-практични аспекти

Стварање вредности: теоријско-практични аспектиТематски зборник радова „Стварање вредности: теоријско-практични аспекти“ представља научну публикацију водећег националног значаја која садржи седамнаест радова аутора који у широком опсегу тема анализирају феномен стварања вредности, односно његове теоријско-практичне аспекте. Катедра за пословну економију и менаџмент Економског факултета Универзитета у Београду је идејни покровитељ објављивања овог тематског зборника радова. Учешће у писању радова узели су и наставници и сарадници са других катедри, затим студенти докторских студија Економског факултета, али и стручњаци из релевантне области из других научних и стручних организација. Публикација може представљати корисно и занимљиво штиво за студенте основних и мастер студија, али и за све оне који се практично баве процесом стварања вредности.

Електронску верзију књиге можете преузети на овом линку:

 Стварање вредности: теоријско-практични аспекти