Транзиција, институције и друштвени развој

Monografija „TRANZICIJA, INSTITUCIJE I DRUŠTVENI RAZVOJ – Doprinosi profesora Božidara Cerovića” sadrži radove koji su pripremljeni na osnovu prezentovanih naučnih priloga na istoimenoj naučnoj konferenciji koja je održana 19.09.2019. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Konferenciju su organizovale Katedra za ekonomsku teoriju i analizu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Naučno društvo ekonomista Srbije (NDES) sa Srpskom akademijom ekonomskih nauka (SAEN). Konferencija je održana u sećanje na preminulog profesora Božidara Cerovića koji je kao istaknuti član ove Katedre, dugogodišnji predsednik Naučnog društva ekonomista Srbije (NDES) i generalni sekretar Srpske akademije ekonomskih nauka, dao značajan doprinos razvoju uže naučne oblasti ekonomske teorije i analize, uključujući i razvoj nastavnih disciplina koje je predavao na sva tri nivoa studiranja. Njegov obiman naučni opus posvećen je temama iz oblasti ekonomike tranzicije, političke ekonomije, političke ekonomije socijalizma i samoupravljanja (specifično jugoslovenskog samoupravljanja), komparativnihsistema, kao i primene ekonomske analize na specifičnu oblast sporta (ekonomika sporta), ali i na oblasti marketinga, organizacije i menadžmenta.

 

Транзиција, институције и друштвени развој