О нама

Центар за издавачку делатност (ЦИД) Економског факултета основан је 1975. године као посебна организациона јединица Економског факултета Универзитета у Београду.

ЦИД је од подршке наставно-научном процесу, као примарној делатности Факултета израстао у највећег домаћег издавача економске литературе са просеком од око 80 наслова годишње.

Мисија Центра за издавачку делатност је да својим корисницима обезбеди најквалитетније ресурсе за остваривање врхунских резлтата у областима: теоријске економије, међународне економије, банкарства, менаџмента, маркетинга, организације, пословних финансија, рачуноводства, статистике, математике, информатике и других области и дисциплина.

Аутори ЦИД-ових издања су предавачи на Економском факултету у Београду, али и истакнути практичари које су своје богато исуство преточили у наслове који чине Ризницу знања из економије!