О Центру за издавачку делатност

Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду (ЦИД) је водећа издавачка кућа на простору Југоисточне Европе чија су издања најквалитетнији наслови из области теоријске економије, међународне економије, банкарства, менаџмента, маркетинга, организације, пословних финансија, рачуноводства, статистике, математике, информатике и других њима комплементарних научних области. Центар представља незаменљиву подршку наставном и научном процесу Економског факултета у Београду, али и наставном, научном, технолошком и пословном процесу изван Факултета у Републици Србији и на простору Југоисточне Европе. ЦИД годишње објављује преко 80 наслова уџбеничке и друге стручне литературе.