Реч директора

biblioteka-22Центар за издавачку делатност (ЦИД) послује као посебна организациона јединица Економског факултета Универзитета у Београду од 1975. године. С обзиром на то да је примарна делатност Економског факултета настава и научна истраживања, ЦИД је у првим годинама свог оснивања пружао подршку наставницима и студентима у виду издавања уџбеника. Током 40 година свог постојања, пажљивим одабиром аутора и тема које су покривене његовим издањима, ЦИД је израстао у највећег домаћег и регионалног издавача литературе из области економије.

ЦИД данас издаје у просеку око 80 нових наслова годишње. Посебна пажња се посвећује преводима најзначнијих иностраних уџбеника и других књига из области економије и на том пољу ЦИД Економског факултета у Београду је, по питању квалитета превода и стручне редактуре текста, поставио веома високе стандарде на домаћем тржишту.

ЦИД и даље наставља да следи своју мисију која је зацртана приликом његовог оснивања, а то је да својим корисницима обезбеди најквалитетније ресурсе за остваривање одличних резултата у областима не само теоријске економије, већ и њене практичне примене (банкарства, менаџмента, маркетинга, организације, пословних финансија, рачуноводства, статистике…). Поред тога, ЦИД је увек настојао да покрије и оне области које не спадају у само поље изучавања економије, али које са њом данас чине нераскидиву везу (математика, информатика, екологија, енергетика, страни језици…).

У даљем периоду ЦИД ће настојати да прати савремене тенденције у издавачкој делатности. То се пре свега односи на активности техничког унапређења попут планова да својим корисницима понуди не само штампана издања, већ и електронска. Такође, посебна пажња ће се посветити и одабиру актуелних тема које ће бити обухваћене новим издањима.

Надамо се да ће понуђена издања ЦИД-а Економског факултета у Београду и у будућем периоду унапређивати знања из економије како самих студената, тако и шире читалачке публике.

др Ђорђе Митровић

Директор Центра за издавачку делатност

Економског факултета Универзитета у Београду