Банкарство и криза - Међународни и домаћи аспекти

Банкарство и криза – Међународни и домаћи аспекти

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

1.220,00 дин.

Нема на лагеру

Број артикла: 1992
Каталошки подаци:
Шифра 1992
ИСБН 978-86-403-1277-6
Формат Меки повез, Б5
Број страна 152
Година издања 2013
Кратак садржај:

Монографина „Банкарство и криза – међународни и домаћи аспеки“ се фокусира на ефекте актуелне глобалне финансијске и економска кризе на банакарски сектор у свету и у Србији. У првом делу се анализирају ефекти глобалне финансијске кризе на цене извора и цене кредита банака у САД-у и еврозони, као и утицај лоше регулативе финансијских тржишта и лоше пруденционе контроле банака на губитке у банкарском сектору. Други део садржи: компаративну анализу понашања каматних стопа на тржиштима банкарских кредита у Србији и земљама у окружењу (Хрватска, Бугарска, Румунија); предлоге за унапређење тржишта валутних форверда у Србији у циљу већег коришћења за заштиту од девизног ризика; анализу другог талас кризе у еврозони у 2011. години и мере за смањење ризика колапса реалног и дестабилизовања банкарског сектора Србије. Трећи део је посвећен емпиријским истраживањима која указују зашто је привреда Србије високо евроизована и зашто мере монетарне власти у функцији веће динаризације не дају очекиване резултате. Монографија је намењена студентима мастер студија на Економском факултету у Београду, на смеровима Банкарски и финансијски менаџмент и Међународна економија, као и широј научној и стручној јавности, пре свега банкарима који управљају кредитним ризиком, девизним ризиком и ризиком ликвидности, у условима продуженог дејства глобалне финансијске и економске кризе.