2023_С. Ранђеловић_Осове пореског планирања

Основе пореског планирања

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

2.990,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 2.690,00 дин.
Цена за иностране купце: 29,00 €
Број артикла: 0459
Прелистај издање
Каталошки подаци:
Шифра 0459
ИСБН 978-86-403-1637-8
Формат Б5, Тврди повез
Број страна 255
Година издања 2023
Кратак садржај:

Књига Основе пореског планирања настала је као резултат потребе да се обезбеди одговарајућа уџбеничка литература на уводном предмету из опорезивања, односно пореског планирања и оптимизације на Економском факултету Универзитета у Београду. Књига је, сходно томе, првенствено намењена студентима економије и бизниса на основним и мастер студијама. Ипак, текст је прилагођен и студентима других усмерења и широј читалачкој публици, професионално и лично заинтересованој за питања опорезивања. Сходно тематици коју покрива, књига се, условно посматрано, састоји из три дела. У првом делу, у два поглавља, читаоцима су представљени основни појмови и релације у опорезивању, као и принципи пореске политике. У другом делу, који се састоји из осам поглавља, представљени су и анализирани основни порески облици, иманентни савременим пореским системима. Сваки порески облик је анализиран из теоријско-економске и из примењене, финансијске перспективе, полазећи од важећег институционалног оквира у Србији и релевантних међународних правила, уз одговарајућа поређења са политикама и нормама које се примењују у другим европским државама. На тај начин се читаоцима омогућава да разумеју начин на који порези утичу на економско понашање, као и да процене и анализирају пореске импликације пословних планова и одлука. У трећем делу, који чине три поглавља, анализирана су специфична питања релевантна за пореско планирање са циљем оптимизације пореских трошкова предузећа, укључујући питања двоструког опорезивања, дизајна и примене различитих стратегија и техника пореског планирања, као и ограничења која домаћа и међународна антиевазиона правила постављају пред креаторе схема пореског планирања.