Акција!
2020_Економски односи Србије са иностранством

Економски односи Србије са иностранством

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

2.750,00 дин. 1.600,00 дин.
Број артикла: 0352
Прелистај издање
Каталошки подаци:
Шифра 0352
ИСБН 978-86-403-1634-7
Формат Меки повез, Б5
Број страна 478
Година издања 2020
Кратак садржај:

У књизи су обрађене кључне карактеристике економских односа Србије са иностранством, полазећи од настанка Краљевине Србије, за време Краљевине Југославије, затим из периода Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ), односно Савезне Републике Југославије (СРЈ), до савремених тенденција у односима Србије са иностранством. Књига је подељена у пет делова, при чему се сваки део односи на једно раздобље у развоју економских односа Србије са иностранством.  У оквиру првог дела обрађује се положај једне земље у међународној подели рада. Анализирају се карактеристике међународног економског окружења и њихов утицај на положај земље у светској привреди. Затим се обрађују унутрашњи фактори који опредељују положај земље у међународној подели рада. Други део књиге обрађује проблеме и карактеристике спољне трговине Краљевине Србије и Краљевине Југославије. Након анализе трговинских односа Србије и Аустро-Угарске, приступа се истраживању карактеристичних тенденција спољне трговине Југославије између два рата. Испитују се перформансе трговинског биланса, као и структурне и регионалне карактеристике робне трговине. У оквиру трећег дела књиге истражују се основне карактеристике система економских односа са иностранством, уз анализу главних карактеристика спољне трговине и платног биланса, као и односа са регионалним економским групацијама и међународним економским организацијама. У четвртом делу књиге анализирају се стање у привреди СРЈ после распада СФРЈ и последице економских санкција на нашу земљу. Обрађује се платни биланс и његова структура, спољна трговина и њене карактеристике и неробна размена са иностранством. У завршном, петом делу књиге анализирају се основне карактеристике и тенденције економских односа Србије са иностранством у периоду после 2000. године. Испитују се токови робне трговине са иностранством и одлике платног биланса, стране директне инвестиције, задуживање Србије у иностранству, отварање привреде према иностранству, конкурентност извоза, инвестициона клима у земљи и политика девизног курса динара и њен утицај на извоз. Књига је уџбеник за истоимени предмет на додипломским студијама на смеру Међународна економија и спољна трговина на Економском факултету у Београду, али је намењена и истраживачима и читаоцима који се баве материјом економских односа Србије са иностранством.