2020_Међународне финансије

Међународне финансије

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

2.890,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 2.590,00 дин.
Цена за иностране купце: 27,00 €
Број артикла: 0331
Каталошки подаци:
Шифра 0331
ИСБН 978-86-403-1603-3
Формат Меки повез, Б5
Број страна 667
Година издања 2020
Кратак садржај:

У књизи су обрађене главне карактеристике међународних финансија у данашњој глобализованој светској привреди. Књига је написана у 13 поглавља. У првом поглављу, под насловом Девизно тржиште и девизни курсеви, се истражују основне карактеристике девизног тржишта, начин формирања девизног курса и његова улога у међународној трговини. Затим се проучавају различити видови каматне арбитраже и ефикасност девизног тржишта. У другом поглављу се испитује платни биланс и приказује методологија његове израде. Треће поглавље, насловљено као Врсте девизних курсева, истражује различите видове девизног курса, док се у четвртом поглављу обрађују теорије о девизном курсу. У петом поглављу истражује се утицај промене цена на текуће трансакције платног биланса, при флексибилном и фиксном девизном курсу, док је у шестом поглављу испитује како промене дохотка у земљи и иностранству делују на биланс текућих трансакција. Седмо поглавље, обрађује политике прилагођавања које се користе за постизање унутрашње (пуна запосленост и стабилност цена) и спољне равнотеже (равнотежа текућег рачуна платног биланса). Правила, механизми и институције у међународним финансијама посредством којих носиоци економске политике настоје да остваре своје циљеве, су анализирани у поглављу осам под насловом  Међународни монетарни систем, а истраживања су настављена у поглављу девет – Оптимално валутно подручје и монетарна унија, где се разматрају основне карактеристике оптималног валутног подручја и искуства Европе у прерастању у монетарну унију. Десето поглавље, је посвећено анализи субјеката и основних токова на међународном тржишту капитала, док су у наредном, једанаестом поглављу, под насловом Међународне финансијске кризе, истраживани основни узроци међународних финансијских криза, у контексту глобализације и либерализације светске привреде. У дванаестом поглављу, под насловом Међународна дужничка криза, образлаже се настанак ове кризе, описују последице и анализирају путеви за њено превазилажење. Последње, тринаесто поглавље, чији је наслов Савремени економски изазови светске привреде у окриљу међународних финансија, посвећено је анализи актуелних економских проблема са којим се суочава светска привреда, и турбуленција на подручју међународних финансија. Књига је уџбеник за истоимени предмет на додипломским академским студијама на Економском факултету у Београду, а делом се користи као штиво на академским студијама – мастер.